Ziekten

Kinderen zijn regelmatig ziek. Als wij vermoeden dat een kind zich niet goed voelt, zullen wij extra observeren en contact opnemen met de ouders.

Protocol Ziekte

Voor het gehele protocol zie: Protocol Ziekte

Wij zullen beoordelen of het kind op de groep kan blijven. Om te beoordelen of je kind wel of niet kan komen, kijken we naar de volgende aspecten:

  • De gezondheid en het welbevinden van het kind. Een kind dat zich niet goed voelt, verdient extra zorg en aandacht. Het is lastig om een kind dat zich niet lekker voelt langdurig op schoot te houden, terwijl het daar wel behoefte aan heeft.
  • De gezondheid van de andere kinderen.
  • Kunnen we de zorg bieden en daarbij rekening houden met ons dagprogramma.
  • Of we een ziek kind voldoende aandacht en verzorging kunnen bieden, hangt soms af van de groep op dat moment.
  • Bij bijvoorbeeld ontstoken ogen, lukt het nog wel om een baby goed te verzorgen en besmetting verder te voorkomen, maar  deze adequate opvang wordt moeilijker als er meerdere zijn en bij de grotere kinderen. Zo kan het dus gebeuren dat we bij dezelfde ziekteverschijnselen verschillend handelen.

Koorts

Bij koorts is het vooral belangrijk om te kijken hoe het kind zich voelt. Kinderen kunnen ook koorts hebben bij het krijgen van tanden en kiezen. Wij kijken vooral of het mee kan doen in de groep. Wij zullen wel  altijd contact opnemen met de ouders, zonder daar direct consequenties aan te verbinden.

Wij willen wel graag op de hoogte gebracht worden als je kind de dag(en) voor het op onze kinderdagopvang komt ook koorts heeft gehad. Soms lijkt het in de ochtend heel goed te gaan en is er lichte verhoging, maar meestal loopt dit in de loop van de dag op.

Per situatie en in overleg met de ouders proberen 
we te beoordelen wat haalbaar is.

Het Elfenbankje heeft voor alle kinderen die ons bezoeken een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Meer weten over veel voorkomende besmettelijke ziekten? Klik hier.

Indien je kind bepaalde medicatie nodig heeft, kunt je dat aangeven op de medicatielijst.

Kunnen we je ergens mee helpen?

Heb je na het lezen van de website nog vragen of wil je je (ongeboren) kind graag inschrijven? Neem dan contact met ons op!