Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De voorschool van Het Elfenbankje bestaat uit één groepje met vaste vriendjes en begeleiding. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen. We stimuleren de ontwikkeling met spelletjes, tekenen, knutselen, puzzelen, zingen en taal.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Er is alleen een Voorschool-groep op: maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 13.15.

Deze Voorschool is voor peuters die geen gebruik maken van de kinderopvang, maar het biedt wel de gelegenheid voor kinderen om samen te spelen en nieuwe dingen ontdekken en te leren.

Programma

De voorschool werkt vanuit het VVE programma Peuterplein.
Het VVE programma richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden;

  • De taalontwikkeling, Er is extra aandacht voor taalactiviteiten en we helpen de woordenschat uit te breiden.

  • Beginnende rekenvaardigheid, leren tellen, meten en oriëntatie in ruimte en tijd

  • Motorische ontwikkeling, grove en fijne motoriek

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken

Samenwerking met de de Springstok.

We proberen de overstap naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. We zorgen voor een goede overdracht. Je kunt ook kiezen voor een anderen basisschool, daar ben je vrij in.

Buitenspeelruimte

Ook is er genoeg ruimte voor beweging. De kinderen gaan ook fijn naar buiten en kunnen daar klimmen, fietsen en in de zandbak.

Ouders

Tijdens de haal- en breng-momenten is er voldoende ruimte om bijzonderheden over te dragen. Halfjaarlijks is er een oudergesprek, maar tussendoor is er ruimte voor een extra gesprek over de voortgang of vragen over de opvoeding.

Op basis van de hoogte van je inkomen heb je recht op de Kinderopvangtoeslag of de Gemeentetoeslag. Je krijgt dus altijd een tegemoetkoming in de kosten. De Gemeente heeft een handige rekentool op haar website. Klik hier om naar de rekentool te gaan.

U kunt contact met ons opnemen om een afspraak te maken!

Tarieven voorschool 2023

De voorschool is op maandag, dinsdag en donderdag van 08:00-13:15. Het uurtarief € 8,46.

Kunnen we je ergens mee helpen?

Heb je na het lezen van de website nog vragen of wil je je (ongeboren) kind graag inschrijven? Neem dan contact met ons op!