Geschillencommissie

Persoonlijk contact en overdracht is essentieel om goede opvang te bieden. We vinden dit heel belangrijk en besteden hier veel aandacht aan. Dit gebeurd dagelijks als de kinderen gebracht en gehaald worden. Daarnaast worden er ca twee keer per jaar oudergesprekken gevoerd. Tussentijds kan er altijd een afspraak worden gemaakt voor een extra gesprek.

Wat te doen bij klachten?

Als je als ouder ontevreden bent over iets op de kinderopvang zijn er een aantal mogelijkheden om een klacht in te dienen. Het Elfenbankje heeft een oudercommissie en is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Je kunt twee wegen bewandelen; de interne en de externe.

Intern houdt in dat je eerst met de klacht binnen de organisatie gehoor tracht te vinden bij de leidster of Anneke of Swanhilde. Zij zijn als houder verantwoordelijk. In de meeste gevallen is het raadzaam om je ongenoegen te bespreken met degene die het heeft opgeroepen of met degene die in eerste instantie verantwoordelijk is. Ook kun je contact opnemen met de de oudercommissie. Als je niet tevreden bent met de wijze waarop met de klacht wordt omgegaan kun je de externe weg bewandelen. Dit betekent dat je de externe geschillencommissie benadert.

Deze fungeert als een onafhankelijk orgaan.

Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. Als houder houden wij je schriftelijk op de hoogte van het verloop en voortgang van de behandeling. De klacht wordt afhankelijk van de aard zo snel mogelijk behandeld (uiterlijk 6 weken).

De geschillencommissie maakt bij het onderzoeken van een klacht gebruik van hoor en wederhoor om de verschillende betrokkenen de gelegenheid te geven hun argumenten en opvattingen toe te lichten. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

Dit kan schriftelijk of mondeling plaatsvinden via:

 

De Geschillencommissie

Postbus 90600

2509 LP DEN HAAG

070 310 5310

www.degeschillencommissie.nl

Kunnen we je ergens mee helpen?

Heb je na het lezen van de website nog vragen of wil je je (ongeboren) kind graag inschrijven? Neem dan contact met ons op!