Wij gaan verhuizen!

Onlangs is in de media geweest, wellicht hebben jullie dat vernomen, dat het Elfenbankje per 1 april a.s. de locatie aan de Nieuwe Herengracht moet verlaten. Het pand gaat verkocht worden en wij mogen helaas niet afwachten of een potentiële koper akkoord gaat met onze aanwezigheid in het souterrain. Wij hebben enorm veel geprobeerd om in de directe omgeving van de Nieuwe Herengracht

een nieuwe locatie te vinden. Dat is helaas niet gelukt.

 

Nu hebben wij op de valreep een hele fijne, mooie locatie gevonden in het gebouw van het Jan van der Heijdenhuis in de 2e Jan van der Heijdenstraat 75-77. De afstand tussen de huidige- en de nieuwe locatie is 8 minuten fietsen.

 

We zijn enorm blij en enthousiast dat we deze mooie nieuwe plek hebben gevonden waar het Elfenbankje per 1 april a.s. na 29 jaar verder zal gaan. Huidige inschrijvingen op onze wachtlijst is ongewijzigd en we hopen dan ook enorm dat we jullie mogen verwelkomen in het Jan van der Heijdenhuis.

 

Vragen beantwoorden wij graag, mail dan naar info@elfenbankje.nl

Bekijk bericht als PDF

Locatie

Op 200 meter afstand van Artis aan de Nieuwe Herengracht

Tuin

Mooie grote, open tuin met genoeg ruimte voor vele avonturen

Artis

Het hele jaar door bezoeken wij regelmatig Artis.

Contact

LET OP! Wij gaan verhuizen!!

 

Nieuwe Herengracht 103

1011 RZ Amsterdam

020 625 8464

info@elfenbankje.nl

Over ons

Wij bieden sinds 1990 opvang, verzorging en begeleiding aan 16 kinderen per dag in de leeftijdscategorie van 3 maanden tot 4 jaar oud. Er is bewust gekozen voor deze vorm van opvang (een groep met alle leeftijden): het geeft een huiselijk idee en kinderen leren rekening met elkaar te houden. De kinderen die bij ons verblijven moeten zich veilig en prettig voelen, het kind dat zich thuis voelt en de ouders die daar op kunnen vertrouwen is ons hoofddoel.

 

De kinderen worden bij ons met toewijding, creativiteit en enthousiasme begeleid door vaste pedagogische medewerksters met veel beroepservaring.

Ook maken we gebruik van een vaste ervaren invalster. De twee eigenaressen werken ook op de groep, zodoende hebben zij overzicht over alle aspecten van de zorg van de kinderen. Het Elfenbankje is een geheel zelfstandige opvang en alle nodige beslissingen worden genomen op basis van onze eigen inzichten die worden voorgelegd aan de oudercommissie. Het uitgangspunt is dat wij samen met de ouders een optimale opvang aan de kinderen willen bieden.

 

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur - 18.00 uur. Wij zijn het hele jaar geopend met uitzondering van een aantal dagen en twee weken rondom kerst.

 

Het personeel van Het Elfenbankje is gediplomeerd volgens de eisen die worden gesteld volgens de Wet Kinderopvang en zijn in het bezit van een Verklaring van Goed Gedrag. Het Elfenbankje is een erkend leerbedrijf.

Swanhilde Borgman
Anneke Feddema
Larissa van der Meij
Daphne van der Meij

Oprichter, leidinggevende & leidster

Oprichter, leidinggevende & leidster

Leidster

Leidster

Ga met je muis over  de kaart!

Locatie
Dagindeling

08.00-09.15

09.15-09.30

09.30-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.45-13.00

13.00-14.30

14.30-15.00

15.00-16.30

16.30-18.00

18.00

Activiteiten

Het Elfenbankje heeft een extra ruimte die gebruikt wordt voor activiteiten. Kinderen kunnen daar verschillende dingen doen, zoals schilderen, plakken, kleien, knutselen enzovoorts.

 

De activiteiten die we de kinderen aanbieden gaan met name om de beleving. Het fysiek bezig zijn met materiaal en het contact tussen de kinderen onderling en de kinderen en de leidsters.

 

Wij vinden dit belangrijk voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.

We besteden veel aandacht aan voorlezen en dit is goed voor de taalontwikkeling. Tijdens de activiteiten ontstaan er vaak leuke en bijzondere gesprekjes.

Kinderen geven spelenderwijs aan wat er in ze omgaat. We besteden ook veel aandacht aan dansen en zingen, waardoor de kinderen zich vrij gaan voelen.

Wij gaan veel met de kinderen naar buiten, ook als het weer wat minder is, want daar kunnen kinderen op worden gekleed.

 

Kinderen zijn volop in de gelegenheid om zelf hun spel te kiezen. Dit is waardevol voor de ontwikkeling van het kind.

 

Baby's hebben een eigen programma op Het Elfenbankje. Ze slapen meer en de activiteiten die met hen gedaan worden zijn afgestemd op hun leeftijd. Ze hebben meer  lichamelijke verzorging nodig, waar we de tijd voor nemen. Er wordt veel met ze gespeeld en gaan ook mee naar buiten.

Externe diensten

We maken ook gebruik van externe diensten. 1x per week komt Stichting Memorabele Momenten (MEMO) langs om muziek te maken. Dit is heel gevarieerd met elke keer een ander instrument.  Voor de kinderen is dit een speciale manier om kennis te maken met muziek.

 

Ook komt er iemand langs om kinderyoga te doen met de kinderen. Dit is heel speels en past in de belevingswereld van de kinderen. Naar aanleiding van bv een verhaal worden de kinderen door een sprookjesbos geleid.

 

Vooral in de wintermaanden doen we ook nog activiteiten zoals brooddeeg, koekjes en pepernoten bakken.

Regels

Binnen wordt niet gerookt

 

Kinderwagens en buggy’s mogen niet in het looppad of de ingang belemmeren, zet ze als er voor geen plaats meer is achter in de gang.

 

Kinderen mogen niet zonder begeleiding op de gang.

 

Geen persoonlijke eigendommen achterlaten in de speelruimte.

 

Buiten de haal en brengtijden gaat de deur op de knip en het buitenhek dicht.

 

Kinderen mogen niet op het buitenhek klimmen.

 

Kinderen mogen geen kleine voorwerpen of klein speelgoed meenemen in hun zak.

 

Kinderen mogen alleen een klein knuffeltje in bed en geen grote lappen.

 

Kinderen thuis insmeren met zonnebrand.

(gedurende de dag wordt er bijgesmeerd door de leidsters)

 

Speelgoed niet in het looppad laten slingeren.

 

Op het kinderdagverblijf hangt een brandactieplan, waarvan alle medewerkers van op de hoogte zijn. Dit wordt regelmatig besproken.

Haal en brengtijden

Uw kind kan s’ morgens gebracht worden tussen 8.00 uur en 9.15 uur. Vanaf 9.30 uur willen we niet meer de onrustigheid van het breng en afscheidtraject hebben. De kinderen kunnen vanaf 16.30 uur (maar voor 18.00 uur) opgehaald worden.

 

Wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald, willen wij daar van te voren van op de hoogte worden gebracht.

 

Als een kind vier jaar wordt  gaat hij/zij naar de basisschool. In overleg is het mogelijk dat het kind nog ongeveer twee maanden kan blijven als dit beter uitkomt met de aansluiting op de basisschool.

 

Een kind kan extra dagen of dagdelen komen als een ander kind afwezig is. Dit tegen betaling van het normale tarief.

Ziekten

Kinderen zijn regelmatig ziek. Als wij vermoeden dat een kind zich niet goed voelt, zullen wij extra observeren en contact opnemen met de ouders.

Wij zullen beoordelen of het kind op de groep kan blijven.

 

Om te beoordelen of uw kind wel of niet kan komen, kijken we naar de volgende aspecten:

De gezondheid en het welbevinden van het kind. Een kind dat zich niet goed voelt, verdient extra zorg en aandacht. Het is lastig om een kind dat zich niet lekker voelt langdurig op schoot te houden, terwijl het daar wel behoefte aan heeft.

 

De gezondheid van de andere kinderen

 

Kunnen we de zorg bieden en daarbij rekening houden met ons dagprogramma

 

Of we een ziek kind voldoende aandacht en verzorging kunnen bieden, hangt soms af van de groep op dat moment.

 

Bij bijvoorbeeld ontstoken ogen, lukt het nog wel om een baby goed te verzorgen en besmetting verder te voorkomen, maar  deze adequate opvang wordt moeilijker als er meerdere zijn en bij de grotere kinderen. Zo kan het dus gebeuren dat we bij dezelfde ziekteverschijnselen verschillend handelen.
Koorts

Bij koorts is het vooral belangrijk om te kijken hoe het kind zich voelt. Kinderen kunnen ook koorts hebben bij het krijgen van tanden en kiezen. Wij kijken vooral of het mee kan doen in de groep. Wij zullen wel  altijd contact opnemen met de ouders, zonder daar direct consequenties aan te verbinden.

Wij willen wel graag op de hoogte gebracht worden als uw kind de dag(en) voor het op ons kinderdagverblijf komt ook koorts heeft gehad. Soms lijkt het in de ochtend heel goed te gaan en is er lichte verhoging, maar meestal loopt dit in de loop van de dag op.

Per situatie en in overleg met de ouders proberen
we te beoordelen wat haalbaar is

Het Elfenbankje heeft voor alle kinderen die ons bezoeken een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Meer weten over veel voorkomende besmettelijke ziekten? Klik hier.

 

Indien uw kind bepaalde medicatie nodig heeft, kunt u dat aangeven op de medicatielijst.

Wennen

Het Elfenbankje heeft geen vaste regels betreffende het wennen.

Wij bekijken dit individueel per kind en wat eventuele wensen van de ouders/verzorgers zijn.

Een voorbeeld van wennen

Fase 1:

Fase 2:

 

Fase 3:

Fase 4:

Het kind komt met één of beide ouders kennis maken.

De ouder blijft even, gaat een uurtje weg en komt daarna het kind weer

ophalen

De tijd dat het kind alleen bij ons blijft wordt uitgebreid.

Het kind is gewend

Wij hebben in de praktijk ondervonden dat een kind eerder gewend is wanneer het zonder ouders langzaam maar zeker zelf de nieuwe situatie gaat ontdekken. Een kind is snel geneigd zich terug te trekken bij de ouders als deze aanwezig zijn/blijven.

De kinderen blijven dingen dan op een afstand bekijken zonder zich erin te begeven.

Wij dragen zorg voor voeding, drinken en luiers. U hoeft uitsluitend reserve kleding mee te geven. Voor ieder kind is er een mandje, waarin persoonlijke zaken bewaard kunnen worden.

Ouders

Het Elfenbankje heeft een oudercommissie en is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.

 

Persoonlijk contact vindt plaats als het kind gehaald en gebracht wordt. Twee keer per jaar worden er oudergesprekken gevoerd. Tussentijds kan er altijd een afspraak worden gemaakt voor een extra gesprek.

Kwaliteit

Het opbouwen van een goede relatie met de ouders/verzorgers en kinderen is belangrijk, zodat in samenspraak aan de opvoeding c.q. verzorging van het kind kan worden gewerkt. Samenwerking tussen het gezin en kinderopvang is van groot belang om de opvang van het kind zo goed mogelijk te laten verlopen.De nadruk ligt bij Het Elfenbankje op het ontwikkelen van de sociale en emotionele vaardigheden van de kinderen.

Geschillencomissie
Wat te doen bij klachten?

Als u als ouder ontevreden bent over iets op de kinderopvang heeft u een aantal mogelijkheden om een klacht in te dienen.

 

U kunt twee wegen bewandelen; de interne en de externe.

 

Intern houdt in dat u eerst met uw klacht binnen de organisatie gehoor tracht te vinden bij de leidster of Anneke of Swanhilde. Zij zijn als houder verantwoordelijk. In de meeste gevallen is he raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met degene die het heeft opgeroepen of met degene die in eerste instantie verantwoordelijk is. Ook kunt u contact opnemen met de de oudercommissie. Als u niet tevreden bent met de wijze waarop met uw klacht wordt omgegaan kunt u de externe weg bewandelen. Dit betekent dat u de externe geschillencommissie benadert.

Deze fungeert als een onafhankelijk orgaan.

 

Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. Als houder houden wij u schriftelijk op de hoogte van het verloop en voortgang van de behandeling. De klacht wordt afhankelijk van de aard zo snel mogelijk behandeld (uiterlijk 6 weken).

 

De geschillencommissie maakt bij het onderzoeken van een klacht gebruik van hoor en wederhoor om de verschillende betrokkenen de gelegenheid te geven hun argumenten en opvattingen toe te lichten. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de

ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

 

Dit kan schriftelijk of mondeling plaatsvinden via:

 

De Geschillencommissie

Postbus 90600

2509 LP DEN HAAG

070 310 5310

www.degeschillencommissie.nl

Plaatsingsbeleid

De inschrijving gaat in vanaf de datum dat het inschrijfgeld is ontvangen. Wel is het zo dat het evenwicht in de groep qua leeftijd bepalend is. Inschrijven is toegestaan bij zwangerschap.

Voorrang

Een tweede kind krijgt voorrang op de wachtlijst. Zodra er een plaatsje voor uw kind ter beschikking komt, wordt er een afspraak met u gemaakt om samen met uw kind te komen kijken.

Tarieven los

Per uur

Per dag

Tarieven per maand

1 dag per week

2 dagen per week

3 dagen per week

4 dagen per week

5 dagen per week

€ 9,43

 € 94,35

€ 393,13

€ 786,25

€ 1179,38

€ 1572,50

€ 1965,63

Aanmelden

Voor een geldige inschrijving dient u €12,00 te storten naar NL98ABNA0466111150 t.n.v Stichting Kinderopvang het Elfenbankje

 

U dient dit formulier volledig ingevuld te verzenden door op de verzend-knop te klikken na het invullen.

Gegevens betreffende ouder(s),

verzorger(s), waarbij het kind woont

Gegevens betreffende

het kind

Gewenste dagen

(minimaal twee)

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden.

Controleer het formulier en probeer opnieuw

Formulier ontvangen.

Terug naar

boven